Βαθμολογία : 2021 - 2022

ΘέσηΟμάδαΑΝΙΗ+/-ΒαθForm
1Biskra110053ΗΝΝΗΝ
2Oran110013ΝΝΗΗΝ
3Paradou110013ΗΗΗΗΝ
4Tlemcen110013ΗΝΗΝΝ
5Hussein Dey101001ΝΝΝΙΙ
6USM Αλζέ101001ΝΗΗΝΙ
7Belouizdad000000ΝΙΝΝΝ
8Chelghoum000000
9JS Kabylie000000ΙΗΙΝΙ
10MC Alger000000ΗΝΗΗΙ
11Médéa000000ΗΙΗΙΙ
12Rélizane000000ΙΙΝΙΗ
13Saoura000000ΝΙΗΝΝ
14Σετίφ000000ΙΝΝΝΗ
15ASO Τσιφ1001-10ΙΝΗΝΗ
16Constantine1001-10ΗΗΝΝΗ
17Magra1001-10ΝΝΝΝΗ
18Arbaâ1001-50Η