Referees : 2018

RefereeGamesYellow CardsRed CardsCards per game
Yusuke Araki174112.5 (2.4 / 0.1)
Koichiro Fukushima101211.3 (1.2 / 0.1)
Itaru Hirose111401.3 (1.3 / 0.0)
Masaki Iemoto152011.4 (1.3 / 0.1)
Jumpei Iida143912.9 (2.8 / 0.1)
Akihiko Ikeuchi82713.5 (3.4 / 0.1)
Yoshiro Imamura114213.9 (3.8 / 0.1)
Tomohiro Inoue61903.2 (3.2 / 0.0)
Toru Kakinuma81512.0 (1.9 / 0.1)
Atsushi Kamimura61702.8 (2.8 / 0.0)
Hiroyuki Kimura143112.3 (2.2 / 0.1)
Koei Koya91802.0 (2.0 / 0.0)
Yosuke Kubota41002.5 (2.5 / 0.0)
Hajime Matsuo214222.1 (2.0 / 0.1)
Nobutsugu Murakami93223.8 (3.6 / 0.2)
Koji Murakami1202.0 (2.0 / 0.0)
Futoshi Nakamura 72223.4 (3.1 / 0.3)
Yuichi Nishimura192201.2 (1.2 / 0.0)
Takuto Okabe82212.9 (2.8 / 0.1)
Ryuji Sato163812.5 (2.4 / 0.1)
Hiroyoshi Takayama1202.0 (2.0 / 0.0)
Minoru Tojo102702.7 (2.7 / 0.0)
Masuya Ueda92302.6 (2.6 / 0.0)
Yudai Yamamoto164613.0 (2.9 / 0.1)
Ryosuke Yamaoka81912.5 (2.4 / 0.1)